โรงงานอุตสาหกรรมไทยศิลป


โรงงานอุตสาหกรรมไทยศิลป

Full Description


โรงงานอุตสาหกรรมไทยศิลป
ผลิตและจำหน่ายกรรไกรสเตนเลสที่อยู่ (ภาษาไทย)

697 พัฒนาการ 1 สาธุประดิษฐ์ แขวง เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

697 Phatthanakan 1 Rd., Sathuphadit Rd., Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2284-1507, 0-2284-1967, 0-2294-3534

Fax

0-2294-3534