โรงพิมพ์นิยมกิจ (1994)

sales@niyomkij.com


โรงพิมพ์นิยมกิจ (1994)

Full Description


บจก. โรงพิมพ์นิยมกิจ (1994)
ผลิตกล่องบรรจุสินค้าที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ต หมึกธรรมดาและหมึกยูวีที่อยู่ (ภาษาไทย)

199 หมู่ 8 บางแพ-ดำเนินสะดวก ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี

Address (English)

199 Moo 8, Bangphae-Damnoensaduak Rd., Donkruai, Damnoensaduak, Ratchaburi

Zip code

70130

Tel.

0-3224-1259

Fax

0-3225-4944

%d bloggers like this: