โรงหล่อตัวพิมพ์ตงเซียม


โรงหล่อตัวพิมพ์ตงเซียม

Full Description


บจก. โรงหล่อตัวพิมพ์ตงเซียม
จำหน่ายกระดาษพิมพ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

5-7 แปลงนาม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.

Address (English)

5-7 Phlaengnam Rd., Samphanthawong, Samphanthawong, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2221-4516, 0-2223-8246

Fax

0-2226-2596

%d bloggers like this: