โสภณพาณิชย์


โสภณพาณิชย์

Full Description


โสภณพาณิชย์
ผลิตและจำหน่ายด้ายอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

129-131 อินทรพิทักษ์ 3 อินทรพิทักษ์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม.

Address (English)

129-131 Inthornphithak 3, Intraphitak Rd., Bangyiruea, Thonburi, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2465-9127, 0-2466-8700, 0-2472-6669

Fax

0-2465-4465