โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)


โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย)
ติดตั้งและบริการลิฟต์ บันไดเลื่อนที่อยู่ (ภาษาไทย)

46/21-26 หมู่ 10 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 7 บางนา-ตราด กม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

46/21-26 Moo 10, Nation Tower, 7th Fl., Bangna-Trad Rd., Km.4.5, Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2751-4141-52

Fax

0-2751-4140