โอเชี่ยนลิฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล


โอเชี่ยนลิฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล

Full Description


บจก. โอเชี่ยนลิฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อนที่อยู่ (ภาษาไทย)

44/121 หมู่ 4 รามอินทรา 34 รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

Address (English)

44/121 Moo 4, Ramintra 34, Ramintra Rd., Tharaeng, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2943-5191-2

Fax

0-2510-5896