โอเชี่ยนเปเปอร์

info@ocean-paper.com, purchase@ocean-paper.com


โอเชี่ยนเปเปอร์

Full Description


บจก. โอเชี่ยนเปเปอร์
จำหน่ายกระดาษเพื่องานพิมพ์และกระดาษถ่ายเอกสารที่อยู่ (ภาษาไทย)

12/34-41 หมู่ 7 เอกชัย 65 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Address (English)

12/34-41 Moo 7, Ekkachai 65, Bangbon, Bangbon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2417-1133, 0-2898-1900

Fax

0-2898-0505

%d bloggers like this: