โอโซนิค อินเตอร์เนชั่นแนล

ozonicinter@hotmail.com, tanakorn_oz@hotmail.com


โอโซนิค อินเตอร์เนชั่นแนล

Full Description


บจก. โอโซนิค อินเตอร์เนชั่นแนล
จำหน่ายเครื่องโอโซนและเครื่องฟอกอากาศที่อยู่ (ภาษาไทย)

184/65 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 16 แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

184/65 Forum Tower, 16th Fl., Dindaeng, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2444-4001, 0-2645-4480

Fax

0-2645-2585

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: