โอ. ที. กรุ๊ป

piya@otgroup.co.th


โอ. ที. กรุ๊ป

Full Description


บจก. โอ. ที. กรุ๊ป
ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป รับสั่งทำยูนิฟอร์ม เสื้อเชิ้ต กางเกง ชุดหมี ผลิตภัณฑ์จากผ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

68/24-26 บุญอยู่ ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

68/24-26 Bunyu, Dindaeng Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2248-5103-4, 0-2248-5282

Fax

0-2246-6330

%d bloggers like this: