โอ-สุ เนเจอรัลแก๊ส

info@osu.co.th


โอ-สุ เนเจอรัลแก๊ส

Full Description


บจก. โอ-สุ เนเจอรัลแก๊ส
ศูนย์ติดตั้งอุปกรณ์เอ็นจีวีที่อยู่ (ภาษาไทย)

1/9 หมู่ 5 พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี

Address (English)

1/9 Moo 5, Phaholyothin Rd., Khlongnueng, Khlongluang, Pathumthani

Zip code

12120

Tel.

0-2516-8643, 0-2516-9565

Fax

0-2516-8606