โอ เทรเซอร์ เซอร์วิส

pegne@hotmail.com, pegne-21@hotmail.com


โอ เทรเซอร์ เซอร์วิส

Full Description


บจก. โอ เทรเซอร์ เซอร์วิส
จำหน่ายและติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสุขาภิบาล ในโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

24/113 หมู่ 10 นวมินทร์ 76 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

24/113 Moo 10, Navamin 76, Khlong Kum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2944-8821

Fax

0-2944-8821

โอ เทรเซอร์ เซอร์วิส

pegne@hotmail.com, pegne-21@hotmail.com


โอ เทรเซอร์ เซอร์วิส

Full Description


บจก. โอ เทรเซอร์ เซอร์วิส
จำหน่ายและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

24/113 หมู่ 10 นวมินทร์ 76 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

24/113 Moo 10, Navamin 76, Khlong Kum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2944-8821

Fax

0-2944-8821

โอ เทรเซอร์ เซอร์วิส

pegne@hotmail.com, pegne-21@hotmail.com


โอ เทรเซอร์ เซอร์วิส

Full Description


บจก. โอ เทรเซอร์ เซอร์วิส
จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่วที่อยู่ (ภาษาไทย)

24/113 หมู่ 10 นวมินทร์ 76 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

24/113 Moo 10, Navamin 76, Khlong Kum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2944-8821

Fax

0-2944-8821

Category (หมวดหมู่)

โอ เทรเซอร์ เซอร์วิส

pegne@hotmail.com, pegne-21@hotmail.com


โอ เทรเซอร์ เซอร์วิส

Full Description


บจก. โอ เทรเซอร์ เซอร์วิส
จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่วที่อยู่ (ภาษาไทย)

24/113 หมู่ 10 นวมินทร์ 76 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

24/113 Moo 10, Navamin 76, Khlong Kum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2944-8821

Fax

0-2944-8821

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: