โอ.เอช.กรุ๊พ

apcthailandnet@gmail.com


โอ.เอช.กรุ๊พ

Full Description


บจก. โอ.เอช.กรุ๊พ
ผลิตและออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและอากาศเสียที่อยู่ (ภาษาไทย)

55/98 นนทบุรี 48 นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี

Address (English)

55/98 Nonthaburi 48, Nonthaburi Rd., Thasai, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2950-4017-8

Fax

0-2950-4019

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: