โอ เอ็ม ซี ซันยู เอลลิเวเตอร์

service@omcelevator.co.th


โอ เอ็ม ซี ซันยู เอลลิเวเตอร์

Full Description


บจก. โอ เอ็ม ซี ซันยู เอลลิเวเตอร์
ออกแบบ ผลิต ติดตั้งและจำหน่ายลิฟต์โดยสาร ลิฟต์พยาบาล ลิฟต์แก้วที่อยู่ (ภาษาไทย)

9, 11, 13 สามัคคี 59 สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี

Address (English)

9, 11, 13 Samakkee 59, Samakkee Rd., Thasai, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2980-0191-4, 0-2573-8547

Fax

0-2573-8403