โอ เอ็ม ซี เอลลิเวเตอร์


โอ เอ็ม ซี เอลลิเวเตอร์

Full Description


บจก. โอ เอ็ม ซี เอลลิเวเตอร์
จำหน่ายและติดตั้งลิฟต์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

50/217-219 สมบูรณ์สุข 3 สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง มหาสารคาม

Address (English)

50/217-219 Sombunsuk 3, Samakki Rd., Thasai, Mueang, Mahasarakham

Zip code

11000

Tel.

0-2980-0191-4, 0-2573-8547

Fax

0-2573-8403