โฮมลิฟท์

home_lift@clickta.com


โฮมลิฟท์

Full Description


บจก. โฮมลิฟท์
ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ให้คำปรึกษา จำหน่ายลิฟต์สำหรับที่พักอาศัย, ลิฟต์ประเภทอื่นๆ และอุปกรณ์ลิฟต์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

188/100 ลาดพร้าว 84 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

188/100 Latphrao 84, Latphrao Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2933-7335

Fax

0-2933-8993