โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

apcthailandnet@gmail.com


โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

Full Description


บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือช่างที่อยู่ (ภาษาไทย)

96/27 หมู่ 9 ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี

Address (English)

96/27 Moo 9, Bangkhen, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2832-1000, 0-2832-1399, 0-2832-1364

Fax

0-2832-1299

%d bloggers like this: