ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชั่น

marketing@distar.net


ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชั่น

Full Description


บมจ. ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชั่น
ผลิตรถยนต์ NGV อาทิ รถโดยสาร, รถตู้ที่อยู่ (ภาษาไทย)

214 ลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.

Address (English)

214 Latya Rd., Khlongsan, Khlongsan, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2437-1915

Fax

0-2437-7861

ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชั่น

marketing@distar.net


ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชั่น

Full Description


บมจ. ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชั่น
ผลิตเครื่องเสียง, โทรทัศน์, วิดีโอ, เทเลวิดีโอ, ตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศที่อยู่ (ภาษาไทย)

214 ลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.

Address (English)

214 Latya Rd., Khlongsan, Khlongsan, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2437-1915

Fax

0-2437-7861

%d bloggers like this: