ไทยทองเหลืองและอลูมิเนียม


ไทยทองเหลืองและอลูมิเนียม

Full Description


บจก. ไทยทองเหลืองและอลูมิเนียม
บริการงานกลึงและขึ้นรูปที่อยู่ (ภาษาไทย)

4/4 หมู่ 10 เพชรเกษม 114 เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Address (English)

4/4 Moo 10, Phetchakasem 114, Phetchakasem Rd., Om-Noi, Krathumbaen, Samutsakhon

Zip code

74130

Tel.

0-2420-7529-30

Fax

0-2420-4934

%d bloggers like this: