ไทยนิยม วัสดุภัณฑ์


ไทยนิยม วัสดุภัณฑ์

Full Description


บจก. ไทยนิยม วัสดุภัณฑ์
จำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

1322 รามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

1322 Ramkhamhaeng Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2314-3208, 0-2314-5049, 0-2731-0514-5

Fax

0-2319-5833

%d bloggers like this: