ไทยประดิษฐ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย


ไทยประดิษฐ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

Full Description


หจก. ไทยประดิษฐ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
จำหน่ายเครื่องปรับอากาศและบริการบำรุงรักษา รับซ่อม ตรวจเช็กที่อยู่ (ภาษาไทย)

252/47-48 จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.

Address (English)

252/47-48 Charansanitwong Rd., Banchanglor, Bangkoknoi, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2411-0129, 0-2411-3368

Fax

0-2411-0129

Category (หมวดหมู่)