ไทยอุดมสิงห์ชัย

thaiudom_singchai@hotmail.com, thaiudomsingchai@hotmail.com


ไทยอุดมสิงห์ชัย

Full Description


หจก. ไทยอุดมสิงห์ชัย
ผลิตและจำหน่ายแกนกระดาษ เสากระดาษ ถังกระดาษที่อยู่ (ภาษาไทย)

8/9-11 หมู่ 8 เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Address (English)

8/9-11 Moo 8, Ekkachai Rd., Bangbon, Bangbon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2451-0001, 0-2451-0519-21

Fax

0-2899-0362

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: