ไทยอุตสาหกรรม


ไทยอุตสาหกรรม

Full Description


บจก. ไทยอุตสาหกรรม
ผลิตด้าย, เชือก, แห, อวนที่อยู่ (ภาษาไทย)

295 หมู่ 11 ส.ไทยเสรี 2 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Address (English)

295 Moo 11, S.Thaiseri 2, Naikhlongbangplakot, Phrasamutchedi, Samutprakan

Zip code

10290

Tel.

0-2425-8740, 0-2425-8961

Fax

0-2425-8532