ไทยเฟล็กซ์ อีควิปเม้นท์


ไทยเฟล็กซ์ อีควิปเม้นท์

Full Description


บจก. ไทยเฟล็กซ์ อีควิปเม้นท์
จำหน่ายอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่อยู่ (ภาษาไทย)

32/185 หมู่ 8 นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

32/185 Moo 8, Nualchan Rd., Khlong Kum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2946-0176-7

Fax

0-2946-0117