ไทยแทคนิคแคน


ไทยแทคนิคแคน

Full Description


หจก. ไทยแทคนิคแคน
ผลิตเครื่องจักรและอะไหล่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

2 พระยามนธาตุ 9 แยก 35-16-2 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Address (English)

2 Phraya Monthat 9 Yak 35-16-2, Bangbon, Bangbon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2894-7685

Fax

0-2895-0478