ไทยแลนด์ มาร์เก็ตติ้ง


ไทยแลนด์ มาร์เก็ตติ้ง

Full Description


บจก. ไทยแลนด์ มาร์เก็ตติ้ง
ฉีดพลาสติกที่ใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายส่งที่อยู่ (ภาษาไทย)

360 เจริญรัถ 10 เจริญรัถ แขวง เขตคลองสาน กทม.

Address (English)

360 Charoenrat 10, Charoenrat Rd., Khlongsan, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2438-9643

Fax

0-2438-9613

%d bloggers like this: