ไทย เซอร์เวย์ เทเลคอม

sales@thaisurvey.co.th, kajohn.sak@thaisurvey.co.th


ไทย เซอร์เวย์ เทเลคอม

Full Description


บจก. ไทย เซอร์เวย์ เทเลคอม
บริการติดตั้งระบบโทรศัพท์ตู้สาขาที่อยู่ (ภาษาไทย)

8/39-40 หมู่ 3 เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน นครปฐม

Address (English)

8/39-40 Moo 3, Phetchakasem Rd., Om-Yai, Samphran, Nakhonpathom

Zip code

73160

Tel.

0-2812-5000, 0-2812-5301-3

Fax

0-2812-5305