ไทร์โกนอล

info@trigonal.co.th


ไทร์โกนอล

Full Description


บจก. ไทร์โกนอล
จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

333 รัชดาภิเษก 10 รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

333 New Phetchaburi 10 Rd., New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2645-4533

Fax

0-2645-4534

Category (หมวดหมู่)

ไทร์โกนอล

info@trigonal.co.th


ไทร์โกนอล

Full Description


บจก. ไทร์โกนอล
จำหน่ายออสซิลโลสโคป เครื่องวัด FIber Optic ดิจิทัลมัลติมิเตอร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

333 รัชดาภิเษก 10 รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

333 New Phetchaburi 10 Rd., New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2645-4533

Fax

0-2645-4534

%d bloggers like this: