ไบโอแก๊ส โฟรันเนอร์


ไบโอแก๊ส โฟรันเนอร์

Full Description


บจก. ไบโอแก๊ส โฟรันเนอร์
ที่ปรึกษา ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย และควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

49/533 หมู่ 5 นวมินทร์ 26 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

49/533 Moo 5, Nawamin 26, Nawamin Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2734-5450-2

Fax

0-2734-7949, 0-2733-4828

Category (หมวดหมู่)

ไบโอแก๊ส โฟรันเนอร์


ไบโอแก๊ส โฟรันเนอร์

Full Description


บจก. ไบโอแก๊ส โฟรันเนอร์
ที่ปรึกษาและระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ควบคุมดูแลระบบที่อยู่ (ภาษาไทย)

49/533 หมู่ 5 นวมินทร์ 26 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

49/533 Moo 5, Nawamin 26, Nawamin Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2734-5450-2

Fax

0-2734-7949, 0-2733-4828

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: