ไพรมัส

sales@primusthai.com


ไพรมัส

Full Description


บจก. ไพรมัส
รับสอบเทียบ Thermocouple นำเข้าอุปกรณ์การวัดและควบคุมม ระบบอัตโนมัติที่อยู่ (ภาษาไทย)

119 สีม่วงอนุสรณ์ สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

119 Simuang Anusorn, Suthisanvinichchai Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2693-7005

Fax

0-2277-3565

ไพรมัส

sales@primusthai.com


ไพรมัส

Full Description


บจก. ไพรมัส
นำเข้าอุปกรณ์การวัดและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติสำหรับงานคอนโทรลต่างๆที่อยู่ (ภาษาไทย)

119 สีม่วงอนุสรณ์ สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

119 Simuang Anusorn, Suthisanvinichchai Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2693-7005

Fax

0-2277-3565

%d bloggers like this: