ไฟเบอร์เทค

contact@biotech.co.th


ไฟเบอร์เทค

Full Description


บจก. ไฟเบอร์เทค
ผลิตไฟเบอร์กลาส สำหรับงานก่อสร้าง งานประปา อุตสาหกรรม ท่อน้ำเสีย สถานีผลิตไฟฟ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

36 หมู่ 15 รามานิเวศน์ กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ

Address (English)

36 Moo 15, Ramaniwet, Kingkaew Rd., Rachatava, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2721-0730-5

Fax

0-2321-4854

Category (หมวดหมู่)

ไฟเบอร์เทค

contact@biotech.co.th


ไฟเบอร์เทค

Full Description


บจก. ไฟเบอร์เทค
ผลิตระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ถังสำรองน้ำ อปุกรณ์ต่างๆในระบบบำบัดน้ำเสีย ข้อต่ออ่อนที่อยู่ (ภาษาไทย)

36 หมู่ 15 รามานิเวศน์ กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ

Address (English)

36 Moo 15, Ramaniwet, Kingkaew Rd., Rachatava, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2721-0730-5

Fax

0-2321-4854

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: