ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม

insulation@microfiber.co.th, sales@microfiber.co.th


ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม

Full Description


บจก. ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม
ผลิตและจำหน่ายฉนวนใยแก้วกันความร้อนและดูดซับเสียงที่อยู่ (ภาษาไทย)

54 หมู่ 12 กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ

Address (English)

54 Moo 12, Kingkaew Rd., Rachatava, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2315-5500, 0-2312-4658, 0-2750-1429, 0-2258-3774

Fax

0-2312-4654-5

%d bloggers like this: