ไมโคร พรีซิชั่น คาลิเบรชั่น แลบบอราทอรี่ (ประเทศไทย)

sombat@microprecision.com


ไมโคร พรีซิชั่น คาลิเบรชั่น แลบบอราทอรี่ (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. ไมโคร พรีซิชั่น คาลิเบรชั่น แลบบอราทอรี่ (ประเทศไทย)
บริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือที่อยู่ (ภาษาไทย)

99 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

Address (English)

99 Moo 9, Hi-Tech Industrial Estate, Banwha, Bangpa-in, Phranakhonsi-ayutthaya

Zip code

13160

Tel.

0-3535-1785

Fax

0-3535-1786

%d bloggers like this: