ไร้ท์ โซลูชั่น

sales@rightsolution.co.th


ไร้ท์ โซลูชั่น

Full Description


บมจ. ไร้ท์ โซลูชั่น
บริการด้านระบบบำบัดน้ำ ระบบบำบัดอากาศ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมอาหารที่อยู่ (ภาษาไทย)

8 โพธิ์แก้ว 3 แยก 19 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

8 Phoekaew 3 Yak 19, Khlong Chan, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2183-5758

Fax

0-2183-5794-5

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: