ไวร์เวย์

sqdgroup@sqdgroup.co.th


ไวร์เวย์

Full Description


บจก. ไวร์เวย์
จำหน่ายสวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

1527/1 เจริญนคร แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กทม.

Address (English)

1527/1 Charoennakhon Rd., Banglamphulang, Khlongsan, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2437-0100, 0-2439-2790-9

Fax

0-2439-2800-1

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: