ไอดีดีเทคนิเคิล อินดัสเตรียล

iddth@hotmail.com, venturer02th@hotmail.com


ไอดีดีเทคนิเคิล อินดัสเตรียล

Full Description


บจก. ไอดีดีเทคนิเคิล อินดัสเตรียล
บริการทำแม่พิมพ์ การขึ้นรูป ผลิตเตาแก๊ส และชิ้นส่วนอุปกรณ์เตาแก๊สที่อยู่ (ภาษาไทย)

35/309 หมู่ 2 พระราม 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง สมุทรสาคร

Address (English)

35/309 Moo 2, Rama II Rd., Bangnamjued, Mueang, Samutsakhon

Zip code

74000

Tel.

0-2872-8821, 0-3482-4821

Fax

0-3444-1751, 0-3482-4822