ไอทีไอเท็ม


ไอทีไอเท็ม

Full Description


หจก. ไอทีไอเท็ม
บริการด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้าน IT Hardware และ Softwareที่อยู่ (ภาษาไทย)

128/72 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 7 ห้อง 7D พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

128/72 7th Fl., 7D Room, Phayathai Plaza, Phaya Thai Rd., Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2612-0011

Fax

0-2612-1220

%d bloggers like this: