ไอนอคซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

inox@inoxinter.com


ไอนอคซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

Full Description


บจก. ไอนอคซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ในระบบน้ำดีและน้ำเสียที่อยู่ (ภาษาไทย)

59/41 นวมินทร์ 40 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

59/41 Navamin 40, Navamin Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2734-5624-5

Fax

0-2734-8901

Category (หมวดหมู่)

ไอนอคซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

inox@inoxinter.com


ไอนอคซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

Full Description


บจก. ไอนอคซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ในระบบน้ำดีและน้ำเสียที่อยู่ (ภาษาไทย)

59/41 นวมินทร์ 40 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

59/41 Navamin 40, Navamin Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2734-5624-5

Fax

0-2734-8901

%d bloggers like this: