ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้


ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้

Full Description


บจก. ไอวา แพคกิ้ง อินดัสตรี้
ผลิตภาชนะ หีบห่อ ที่ทำจากโฟม พลาสติก กระดาษที่อยู่ (ภาษาไทย)

243 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรรมเกตเวย์ซิตี้ 11/1 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

Address (English)

243 Moo 7, Gateway City Industrial Estate, 11/1, Huasamrong, Plaengyao, Chachoengsao

Zip code

24190

Tel.

0-3857-5458-60

Fax

0-3857-5461

%d bloggers like this: