ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล

ilabfcco@loxinfo.co.th


ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล

Full Description


บจก. ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล
จำหน่ายเครื่องวิเคราะห์และบำบัดน้ำ, เครื่องกลั่นน้ำมันและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

92/22 นวลจันทร์ รามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

92/22 Nuanchan, Ramintra Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2944-3721

Fax

0-2519-1299, 0-2519-5298

Category (หมวดหมู่)

ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล

ilabfcco@loxinfo.co.th


ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล

Full Description


บจก. ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล
จำหน่ายเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพสี เครื่องมือวัดและควบคุมที่อยู่ (ภาษาไทย)

92/22 นวลจันทร์ รามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

92/22 Nuanchan, Ramintra Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2944-3721

Fax

0-2519-1299, 0-2519-5298

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: