ไอโซเมค คอร์เปอเรชั่น

sales@isomechcorp.com, isomech@gmail.com


ไอโซเมค คอร์เปอเรชั่น

Full Description


บจก. ไอโซเมค คอร์เปอเรชั่น
จำหน่ายวาล์วน้ำ วาล์วอุตสหกรรม และอุปกรณ์งานระบบท่อที่อยู่ (ภาษาไทย)

58/40 พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.

Address (English)

58/40 Phrayasuren Rd., Bangchan, Khlongsamwa, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2906-9787

Fax

0-2906-9788

ไอโซเมค คอร์เปอเรชั่น

sales@isomechcorp.com, isomech@gmail.com


ไอโซเมค คอร์เปอเรชั่น

Full Description


บจก. ไอโซเมค คอร์เปอเรชั่น
จำหน่ายข้อต่อ และอุปกรณ์งานระบบท่อที่อยู่ (ภาษาไทย)

58/40 พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.

Address (English)

58/40 Phrayasuren Rd., Bangchan, Khlongsamwa, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2906-9787

Fax

0-2906-9788

Category (หมวดหมู่)

ไอโซเมค คอร์เปอเรชั่น

sales@isomechcorp.com, isomech@gmail.com


ไอโซเมค คอร์เปอเรชั่น

Full Description


บจก. ไอโซเมค คอร์เปอเรชั่น
จำหน่ายท่อยาง ข้อต่อ และอุปกรณ์งานระบบท่อที่อยู่ (ภาษาไทย)

58/40 พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.

Address (English)

58/40 Phrayasuren Rd., Bangchan, Khlongsamwa, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2906-9787

Fax

0-2906-9788

%d bloggers like this: