ไอ.บี.เอส.ที.


ไอ.บี.เอส.ที.

Full Description


บจก. ไอ.บี.เอส.ที.
จำหน่ายรางลิฟต์ ตัวถังลิฟต์ ปุ่มกดลิฟต์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

124/3-4 กรุงธนบุรี แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กทม.

Address (English)

124/3-4 Krungthonburi Rd., Banglamphulang, Khlongsan, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2860-6711

Fax

0-2437-4207