ไอ.เอส.เอส.ไอ (ประเทศไทย)

issi@ji-net.com


ไอ.เอส.เอส.ไอ (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. ไอ.เอส.เอส.ไอ (ประเทศไทย)
ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ ทำเว็บไซต์ พัฒนาซอฟต์แวร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

99/3 อาคารซอฟท์แวร์พาร์ค ชั้น 10 แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

Address (English)

99/3 Software Park Bldg., 10th Fl., Chaeng Watthana Rd., Khlong Kluea, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2939-5395, 0-2584-6061-2

Fax

0-2509-2492