ไฮเปอร์เทคคอมพิวเตอร์แอนด์เน็ตเวิร์ก


ไฮเปอร์เทคคอมพิวเตอร์แอนด์เน็ตเวิร์ก

Full Description


หจก. ไฮเปอร์เทคคอมพิวเตอร์แอนด์เน็ตเวิร์ก
จำหน่ายคอมพิวเตอร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

472 หมู่ 3 เพชรเกษม 77 เพชรเกษม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.

Address (English)

472 Moo 3, Phetkasem 77, Phetkasem Rd., Nongkhaem, Nongkhaem, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2809-7231, 08-5221-0660

Fax

0-2497-6223

ไฮเปอร์เทคคอมพิวเตอร์แอนด์เน็ตเวิร์ก


ไฮเปอร์เทคคอมพิวเตอร์แอนด์เน็ตเวิร์ก

Full Description


หจก. ไฮเปอร์เทคคอมพิวเตอร์แอนด์เน็ตเวิร์ก
จำหน่ายเครื่องใช้สำนักงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

472 หมู่ 3 เพชรเกษม 77 เพชรเกษม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.

Address (English)

472 Moo 3, Phetkasem 77, Phetkasem Rd., Nongkhaem, Nongkhaem, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2809-7231, 08-5221-0660

Fax

0-2497-6223

%d bloggers like this: