ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย)

info@haier.co.th


ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย)
จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

795 ชั้น 3 พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

795 3rd Fl., Rama IX Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2719-6971-5

Fax

0-2719-6976-7

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: