ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย

hydrosys@truemail.co.th, info@hydrosys.co.th


ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย

Full Description


หจก. ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
จำหน่ายอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย และรับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ (ภาษาไทย)

529 หมู่ 6 หมู่บ้านอมรชัย 3 บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

Address (English)

529 Moo 6, Borommaratchachonnani Rd., Salathammasop, Thawiwatthana, Bangkok

Zip code

10170

Tel.

0-2889-6180, 0-2889-7627-8

Fax

0-2889-6181

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: