ไฮไฟ โอเรียนท์ (ไทย)

servicecenter_mng@hifithai.co.th


ไฮไฟ โอเรียนท์ (ไทย)

Full Description


บมจ. ไฮไฟ โอเรียนท์ (ไทย)
ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ-เทป เครื่องเล่นซีดีที่อยู่ (ภาษาไทย)

83/161-162 หมู่ 6 ชินเขต 2 งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

Address (English)

83/161-162 Moo 6, Chinnakhet 2, Ngamwongwan Rd., Thungsonghong, Laksi, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2580-8719, 0-2954-5281-3, 0-2580-6955

Fax

0-2580-7443, 0-2954-5367

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: