ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส


ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส

Full Description


บจก. ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส
จำหน่ายลิฟต์บรรทุก ลิฟต์โดยสารที่อยู่ (ภาษาไทย)

9/105 หมู่ 6 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

9/105 Moo 6, Nawamin Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2733-5020, 0-2379-1173

Fax

0-2733-4601