เอ โอ อิเล็กทรอนิกส์


เอ โอ อิเล็กทรอนิกส์

Full Description


บจก. เอ โอ อิเล็กทรอนิกส์

ผลิตชุดควบคุมลำอิเล็กทรอนิกส์ (Deflection Yoke)ที่อยู่ (ภาษาไทย)

700/550 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง ชลบุรี

Address (English)

700/550 Moo 6, Amata Nakhon Industrial Estate, Donhualor, Mueang, Chonburi

Zip code

20000

Tel.

0-3845-4708

Fax

0-3845-4710