แอร์แวค ซิสเต็ม เทคโนโลยี บจก.

sales@airvac-thai.com


แอร์แวค ซิสเต็ม เทคโนโลยี บจก.

Full Description


บจก. แอร์แวค ซิสเต็ม เทคโนโลยี

นำเข้า จำหน่ายเครื่องอัดลม และปั้มสูญญากาศที่อยู่ (ภาษาไทย)

46/96 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

46/96 Nuan Chan Road, Khlong Kum, Bueng Kum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2944-5686

Fax

0-2944-4546

%d bloggers like this: