แอร์แวค ซิสเต็ม เทคโนโลยี บจก.

sales@airvac-thai.com


แอร์แวค ซิสเต็ม เทคโนโลยี บจก.

Full Description


บจก. แอร์แวค ซิสเต็ม เทคโนโลยี

นำเข้า จำหน่ายเครื่องอัดลม และปั้มสูญญากาศที่อยู่ (ภาษาไทย)

19/112 หมู่ 6 วัชรพล แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม.

Address (English)

19/112 Moo 6, Watcharapol Rd., Or-Ngern, Saimai, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2944-5686

Fax

0-2963-5533