เอเม็ท บจก.

sales@amet.net


เอเม็ท บจก.

Full Description


บริษัท เอเม็ท จำกัด

  • จำหน่ายอุปกรณ์ซ่อมบำรุงนิวเมติก และไฮดรอลิก
  • จำหน่ายอุปกรณ์ซ่อมบำรุง เครื่องวัดความสั่นสะเทีอน เครื่องวัดแก๊สพิษ อุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิต
  • จำหน่ายอุปกรณ์ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิต อุปกรณ์ควบคุมสิ่งแวดล้อม

เอเม็ทที่อยู่ (ภาษาไทย)

31 ซอยโกสุมรวมใจ 37 แยก 2 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.

Address (English)

31 Soi Kosum Ruamjai 37 Yak 2, Don Mueng BKK

Zip code

10210

Tel.

0-2503-8930

Fax

0-2981-0181, 0-2981-0182