เอเม็ท บจก.

sales@amet.net


เอเม็ท บจก.
ซ่อมบำรุงนิวเมติก

Full Description


บจก. เอเม็ท

  • จำหน่ายอุปกรณ์ซ่อมบำรุงนิวเมติก และไฮดรอลิก
  • จำหน่ายอุปกรณ์ซ่อมบำรุง เครื่องวัดความสั่นสะเทีอน เครื่องวัดแก๊สพิษ อุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิต
  • จำหน่ายอุปกรณ์ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ควบคุมกระบวนการผลิต อุปกรณ์ควบคุมสิ่งแวดล้อม

YG2018_0823-Amet_8Colที่อยู่ (ภาษาไทย)

31 ซอยโกสุมรวมใจ 37 แยก 2 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.

Address (English)

31 Soi Kosum Ruamjai 37 Yak 2, Don Mueng BKK

Zip code

10210

Tel.

0-2503-8930

Fax

0-2981-0181, 0-2981-0182